دانلود رسم نمودارجریان داده DFD و نمودار گذار حالت STD برای سیستم فروشگاه اینترنتی

نمودارجریان داده ,DFD ,نمودار گذار حالت,STD,فروشگاه اینترنتی,use case, رسم نمودارجریان داده DFD و نمودار گذار حالت (STD) برای سیستم فروشگاه اینترنتی , ی|173743|okp
روند اجرای سیستم در این سیستم یک کابر از طریق بستر اینترنت می تواند کالای خود را سفارش داده و با تکمیل فرم مشخصات فردی و آدرس پستی کالای مورد نظر خود را در محل دلخواه تحویل گیرد وپس از دریافت آن وجه مورد نظر راپرداخت نمایید. البته در برخی سیستم ها خر...