پاورپوینت قالب تونلی

پاورپوینت قالب تونلی , دانلود پاورپوینت قالب تونلی , تاریخچه قالب های تونلی , مزایای سیستم قالب تونلی , ویژگی های اجرایی سیستم قالب تونلی , ویژ|175386|okp
سیستم قالب تونلی یکی از بهترین روشهای ساخت و ساز صنعتی است و از ابتدا در کشورهایی که با مشکل زلزله روبرو بودند مورد توجه قرار گرفت ، همچنین در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، ترکیه، مالزی و ... بویژه جهت احداث ساختمان های بلند مرتبه، استفاده از این رو...